Raġel Kbir Li Qatt Ma Nesa L-Aktar Kelma Sempliċi Iżda Kultant Diffiċli…

 Raġel Kbir Li Qatt Ma Nesa L-Aktar Kelma Sempliċi Iżda Kultant Diffiċli…

Infakkru li Ġwanni Pawlu t-Tieni u l-Kardinal Joseph Ratzinger li mbagħad laħaq Papa, kienu ħbieb kbar u ħadmu flimkien għal madwar 24 sena.

Fil-jum li l-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni ħalla din id-dinja, minn filgħodu donnu ħass li t-tmiem kien qorob. Għall-ħabta tal-10.00 xtaq ikellem lill-Kardinal Ratzinger.

Malli daħal fil-kamra ħdejh, ra lill-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni jibki ida f’serenità, dar kif seta’ biex inewwel karta u kiteb xi ħaġa…

Don Stanislaw ikkomunika mal-kardinal Germaniz u dan fi ftit minuti kien qed ihabbat mal-bieb tal-moribond.

Il-Kardinal Ratzinger dahal fil-kamra u sab lil-Papa jhares b’intensita fuq kurcifiss li kien faccata tieghu mwahhal mal-hajt.
Kif induna bil-wasla tal-habib tieghu ipprova jkelmu. Ghajnejh ntlew bid-dmugh li jgelben ma haddejh! Il-Papa deher idur kif seta u ha bicca karta u pinna minn fuq komodina vicin soddtu.

Il-Papa kiteb biljett lil Ratzinger u tahulu. Kien fih kelma wahda bil-Germaniz….’Danke’ li tfisser Grazzi!

Il-Kardinal Ratzinger nizel gharkubtejh hdejn il-Papa u rringrazzjah tas-servizz kbir li hu kien ta lil-Knisja.

Din kienet l-ahhar laqgha ta’ bejniethom. Sieghat wara l-Papa miet

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com