Il-KE Bi Proċeduri Ta’ Ksur Dwar Programmi Ta’ Ċittadinanza B’Investiment

 Il-KE Bi Proċeduri Ta’ Ksur Dwar Programmi Ta’ Ċittadinanza B’Investiment

Il-Kummissjoni Ewropea fetħet proċeduri ta’ ksur kontra Ċipru u Malta dwar l-iskemi tagħhom ta’ ċittadinanza b’investiment, imsejħa wkoll skemi tal-“passaporti tad-deheb”.

Il-Kummissjoni tqis li l-għoti, minn dawn l-Istati Membri, tan-nazzjonalità tagħhom, u b’hekk taċ-ċittadinanza tal-UE bi skambju għal pagament jew investiment determinat minn qabel u mingħajr rabta ġenwina mal-Istati Membri kkonċernati, mhuwiex kompatibbli mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Qalet li dan idgħajjef ukoll l-integrità tal-istatus taċ-ċittadinanza tal-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea żiedet tgħid li minħabba n-natura taċ-ċittadinanza tal-UE, skemi bħal dawn għandhom implikazzjonijiet għall-Unjoni b’mod ġenerali.

Żiedet li meta Stat Membru jagħti ċ-ċittadinanza, il-persuna kkonċernata awtomatikament issir ċittadin tal-UE u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma’ dan l-istatus, bħad-dritt li tiċċaqlaq, tgħix u taħdem liberament fl-UE, jew id-dritt li tivvota fl-elezzjonijiet muniċipali kif ukoll fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Konsegwentement, żiedet tgħid li l-effetti tal-iskemi ta’ ċittadinanza b’investiment la huma limitati għall-Istati Membri li joperawhom, u lanqas ma huma newtrali fir-rigward ta’ Stati Membri oħra u tal-UE kollha kemm hi.

Qal li l-pass li jmiss huwa li l-Gvernijiet Ċiprijotti u Maltin għandhom xahrejn biex iwieġbu għall-ittri ta’ intimazzjoni. Żied li jekk it-tweġibiet ma jkunux sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista’ toħroġ Opinjoni Motivata dwar din il-kwistjoni.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com