Kelli 15-il Misluta U L-Kuluri F’Xagħri… Illum Jien Patri Kapuċċin

 Kelli 15-il Misluta U L-Kuluri F’Xagħri… Illum Jien Patri Kapuċċin

Jethro Bajada huwa bniedem mimli ispirazzjoni u mħabba għall-oħrajn. Huwa għajn ta’ tama għal min jaqta’ qalbu. Tkellimna miegħu dwar il-bidla li seħħet fih…

Qalilna li kellu tfulija normali, kien abbati u jattendi l-iskola tal-gvern. Dejjem attiv, jilgħab il-basketball, jiżfen il-breakdance u anke jħobb id-drama.

Meta għalaq 16-il sena beda jiffissa fl-imsielet fejn kellu 15-il waħda. Il-kuluri f’xagħru ma naqsux. Kien jilbes ilbies baggy ħabba r-rap. Qalilna wkoll li biddel bost skejjel wara s-sekondarja għax ma kienx jaf xi jrid jagħmel b’ħajtu. 

Iżda ta’ 18-il sena kellu stedina partikolari li bidlitlu ħajtu. Kien mistieden imur pelegrinaġġ f’Medjugorjè; vjaġġ li ma xtaqx imur.  “Imma spiċċajt mort u din il-ġimgħa kienet esperjenza partikolari ħafna. Hawnhekk esperjenzajt xi ħaġa ġdida. Il-ferħ! Qabel kont kuntent, imdawwar bi ħbieb li jħobbuni u ħajja kkulurita. Imma dil-ġimgħa doqt il-ferħ … li mhux ikkawżat għal xi ħaġa li kont qed nagħmel, imma sens kontinwu ta’ paċi u ferħ f’qalbi.”

Minn hemm beda jfittex li jkun preżenti fl-attivitajiet kollha li kien ikun mistieden, beda jmur quddies kuljum u din flimkien mat-talb saru importanti għalih: “Imma b’differenza; fejn qabel it-talb u l-quddies kienu boring u għall-anzjani, issa għalija kienu jfissru xi ħaġa ġdida. Wara Medjugorje fhimt xi ħaġa ċentrali … li jien maħbub minn Alla hekk kif jien u li jinteressah tant minni u li jixtieqli kull ġid. U dan x’taqt dejjem nifhmu aktar u nduqu aktar!”, tenna Jethro.

Illum huwa Patri Kapuċċin u xtaq jaqsam mal-qarrejja dan il-messaġġ: ”

“Kull pass huwa sfida, għax ma’ kull pass ġdid irridu naffaċċjaw dak li bl-ingliż insejħulu l-fear of the unknown. Għaldaqstant, inħeġġeġ lil tant persuni li jinsabu quddiem sfida ġdida jew quddiem xi pass importanti biex iħarsu dejjem ’il quddiem u jagħtu l-pass anke jekk fid-dlam. U jittamaw! Ta’ għajnuna kbira tkun jekk isibu lil xi ħadd li jista jimxi magħhom u jgħinhom jaraw xi ftit aktar ċara s-sitwazzjoni tagħhom. Fil-każ ta’ vokazzjoni, għandhom ifittxu li jitkellmu ma’ xi patri, soru jew qassis biex jgħinhom jifhmu dejjem aħjar dak li għaddejjin minnu.”

Minn Stradarjali.com nawgurawlek tassew Jethro!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com