“Lgħabt In-Netball Wara Ħafna Snin Biex Inqajjem Kuxjenza” – L-Onor. Maria Deguara

 “Lgħabt In-Netball Wara Ħafna Snin Biex Inqajjem Kuxjenza” – L-Onor. Maria Deguara

L-Onorevoli Membru Parlamentari Dr. Maria Deguara lbieraħ lagħbet in-netball biex tqajjem għarfien favur dawk inqas ixxurtjati minna.

Hekk kitbet fuq il-profil tal-facebook tagħha fejn ħeġġet lill-poplu tagħna biex din is-sena, jerġa’ jkun ħanin fl-Istrina.

“Nappella lill-Maltin u l-Għawdxin kollha biex jagħtu sehemhom għal din il-kawża ġusta, dik ta’ l-Istrina”, tenniet Dr. Deguara.

Infakkru, l-Istrina l-għada tal-Milied… Bħal-Lum ġimgħa.