Saint John Rescue Corps Ippreżentat Vettura Ġdida Tat-Tifi Tan-Nar Kif Ukoll Dinghi Tas-Salvataġġ

 Saint John Rescue Corps Ippreżentat Vettura Ġdida Tat-Tifi Tan-Nar Kif Ukoll Dinghi Tas-Salvataġġ

Nhar s-sibt li għadda, l-għaqda volontarja St John Rescue Corps ippreżentat il-vettura l-ġdida tat-tifi tan-nar kif ukoll dinghi tas-salvataġġ.

Id-dinghi Brig ta 21 pied, ġie sostanzjalment iffinanzjat minn #Kayak4StJohnRescue, sfida ta ġbir ta’ fondi li ttellgħet f’Lulju tas-sena l-oħra b’sehem ta’ 8 qaddiefa; Alberta Gambina, David Abela, Karl Borg, Alan Borg, Chris Mercieca, Luca Arrigo, Dorian Vassallo u Cami Appelgren.

Grazzi għal din l-isfida u diversi sponsors u donaturi oħra, din l-NGO issa għandha t-tieni dgħajsa ta’ salvataġġ li tista’ tippermetti lill-voluntiera jwettqu operazzjonijiet ta’ salvataġġ u joffru sigurtà f’avvenimenti relatati mal-baħar, bħalma huma avvenimenti sportivi, b’ mod effiċjenti u sigur għalihom ukoll. Din id-dgħajsa ta’ salvataġġ hija mgħammra b’tagħmir avvanzat għas-salvataġġ tal-baħar.

Mgħotija b’donazzjoni minn Merseyside Fire and Rescue Services (UK), il-vettura tat-tifi tan-nar il-ġdida tista’ ġġorr sa ħames pumpieri u hija mgħammra b’tagħmir protettiv personali u apparat għan-nifs, fost l-oħrajn fuqha jinġarru slielem u apparat ieħor li jintuża f’salvataġġ relatat ma’ inċidenti tat-traffiku.  Din il-vettura qegħda tieħu post vettura oħra tat-tifi tan-nar biex b’hekk issa din l-NGO tinsab mgħammra b’żewġ vetturi tat-tifi tan-nar tat-tip first-line u żewġ vetturi żgħar li jistgħu jintużaw f’postijiet b’aċċess limitat.

Waqt il-preżentazzjoni, id-Deputat Kummissarju s-Sur Christopher Borg Cardona rrimarka kif “St John Rescue Corps kontinwament tagħti t-taħriġ lil voluntiera tagħha sabiex jkunu jistgħu jipprevjenu inċidenti fuq l-art u fuq il-baħar kif ukoll sabiex ikunu jistgħu joffru l-għajnuna f’bżonn ta’ emerġenzi mediċi jew dawk relatati mas-salvataġġ.  Daqs t-taħriġ huwa ukoll importanti li jkollna t-tagħmir neċessarju u l-vetturi li jassiguraw li l-voluntiera jkunu jistgħu jaslu fuq l-postijiet tal-emerġenza b’mod effiċjenti u sigur.  Għalhekk din il-vettura l-ġdida flimkien mad-dinghi ser iżidu l-kapaċità tal-voluntiera tagħha biex joffru s-servizzi tagħhom f’avvenimenti pubbliċi kif ukoll meta nassistu lil Protezzjoni Ċivili ta’ Malta.”

Matthew Pullicino

Insegwi b'mod attiv dak kollu li jkun qed jiġri, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Naffaxina ruħi bl-istorja, arti kultura li għandna f'pajjiżna u dak kollu li huwa Malti. Naħdem ħafna qrib għaqdiet volontarji fil-qasam kulturali u l-esperjenza tiegħi f'dan ix-xogħol nieħu pjaċir naqsamha ma' ħaddieħor