Għajnuna Ta’ €92,000 Sabiex Titlesta R-Rinnovazzjoni Fuq Wieħed Mill-Eqdem Teatri F’Malta

 Għajnuna Ta’ €92,000 Sabiex Titlesta R-Rinnovazzjoni Fuq Wieħed Mill-Eqdem Teatri F’Malta

It-Teatru Salesjan f’Tas-Sliema, li bħalissa għaddej minn xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni maġġuri, irċieva spinta finanzjarja meħtieġa mid-Development Planning Fund tal-Awtorità tal-Ippjanar lejn it-tlestija tal-proġett.

Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aaron Farrugia li spjega li l-awtorità, permezz ta’ investiment ta’ €92,000, se tkopri l-ispejjeż assoċjati mar-restawr tal-aperturi kollha li jdawru l-bini, xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq il-faċċata, inklużi ż-żewġ gallariji tal-ġebel, u rinnovazzjoni tax-xogħlijiet tal-metall ornamentali mal-ġnien eżistenti tul in-naħa tat-teatru.

“L-investiment fil-kultura u fl-arti huwa importanti għall-kwalità tal-ħajja. Il-viżjoni tagħna għal Development Planning Fund hija preċiżament din. Qed ninvestu fi kwalità ta’ ħajja aħjar u l-benesseri tal-familji, iċ-ċittadini u r-residenti, mhux biss permezz ta’ proġetti ambjentali iżda wkoll dawk soċjali u kulturali, filwaqt li nkomplu nipproteġu l-wirt mibni tagħna,” qal il-Ministru Farrugia.

Il-proġett li għaddej bħalissa ġie introdott mid-Direttur Eżekuttiv tat-Teatru Salesjan Fr Charles Said fil-preżenza taċ-Chairperson tad-Development Planning Fund, il-Perit Vincent Cassar, u tas-Sindku ta’ Tas-Sliema Anthony Chircop.

Il-Perit Vincent Cassar, iċ-Chairperson tal-Fond għall-Ippjanar tal-Iżvilupp, qal, “L-appoġġ li qed nagħtu għax-xogħlijiet strutturali u ta’ rinnovazzjoni li qed isiru fi ħdan dan it-teatru se jissarraf f’benefiċċju ta ’impatt għall-komunità ta’ Tas-Sliema. It-Teatru Salesjan sar marka distintiva biex il-komunitajiet jingħataw it-titlu fuq ix-xogħol tagħhom stess u jintroduċu modi innovattivi biex jagħmlu l-arti eqreb lejn in-nies. Mhux ta’ b’xejn li s-sena li għaddiet ingħataw il-Premju tal-President għall-Kreattività”.

“Għandna obbligu mhux biss li nissalvagwardjaw il-wirt mibni tagħna imma responsabbiltà li nipprovdu spazji fejn komunitajiet futuri jistgħu jintegraw u jibnu relazzjonijiet aħjar permezz ta’ proġetti eċitanti bħal dan”, ikkonkluda l-Perit Cassar.

Ritratti: DOI