Miet Il-Monsijur Joe Carabott – Qassis Maħbub Li Ħabb Il-Komunità

 Miet Il-Monsijur Joe Carabott – Qassis Maħbub Li Ħabb Il-Komunità

Rev. Joe Carabott twieled iż-Żejtun fis-27 ta’ Frar, 1936. Studja fis-Seminarju Maġġuri u ġie ordnat saċerdot fis-7 ta’ April 1962.

Inħatar assistant direttur tal-vokazzjonijiet u wara sar kappillan tal-parroċċa ta’ Wied il-Għajn mnejn ħalla wara li ġie nnominat Arċipriet tas-Siġġiewi.

L-Arcipriet Dun Joe Carabott għamel il-paniġierku ta’ Santa Marija ta’ l-1977 li baqa’ jissemma għat-tagħlim li ta fih.

Kien ukoll Arċipriet tal-Mosta bejn l-1981 u l-2003. Bosta qed isellmu l-memorja tiegħu. Strieħ fis-Sliem.

Ritratt: William Muscat/ Facebook