Imħabbra R-Rebbieħa Tal-Premju Għall-Arti 2022

 Imħabbra R-Rebbieħa Tal-Premju Għall-Arti 2022

Matul serata ta’ għoti ta’ premji f’Forti Sant’ Anġlu l-Birgu, tħabbru r-rebbieħa tal-Premju għall-Arti organizzat mill-Kunsill Malti għall-Arti. Din kienet il-ħames edizzjoni tal-Premju għall-Arti, u ttellgħet wara sentejn ta’ serati virtwali minħabba l-pandemija. Għal din is-sena, il-Kunsill Malti għall-Arti rċieva aktar minn 300 sottomissjoni, li 100 minnhom għamluha għall-istadju ta’ nominazzjoni. Għal kull kategorija kien hemm tliet nominazzjonijiet li spiċċaw fil-finali, li r-rebbieħ tagħhom tħabbar matul din is-serata.

Din l-edizzjoni tal-Premju għall-Arti kellha 14-il premju, li 10 minnhom kienu kompetittivi u 3 kienu unuri, bi premju speċjali jingħata għad-diskrezzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti għal kontribut straordinarju lejn l-arti u l-kultura matul is-sena, premju li ngħata għall-ewwel darba waqt din l-edizzjoni tal-Premju għall-Arti.

Waqt id-diskors tiegħu, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li “Ta’ kull sena, il-Premju għall-Arti jkompli jikber, wara li konna wellidna dan il-premju ħames snin ilu. Issa li qegħdin fil-ħames sena tiegħu, ninsab ħerqan biex inkompli nara l-frott ta’ dan il-proġett ikompli jimxi id f’id mal-bqija tas-settur. Permezz ta’ dan ix-xogħol kollu, aħna komplejna nibnu, komplejna nirriġeneraw, biex inkomplu nkunu settur sostenibbli, aċċessibbli, b’mod li nkomplu nsaħħu l-professjonalità fih.”

Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall stqarr li “bħala Kunsill, għandna l-għan u l-mira li naħdmu sabiex inkomplu nsaħħu l-pjattaforma tal-artist, tal-prattikanti kulturali, u tas-setturi kulturali u kreattivi, u l-Premju għall-Arti huwa ħolqa essenzjali mill-kullana ta’ inizjattivi, proġetti u opportunitajiet tal-Kunsill biex inkomplu nagħmlu dan, hekk kif inkomplu nippremjaw il-bosta forom ta’ arti u ġeneri diversi li hawn, b’mod ukoll, li nibnu mal-isforz komunitarju kontinwu tal-Kunsill permezz ta’ din l-inizjattiva.”

Il-Premju għall-Arti huwa ċ-ċelebrazzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti tal-kisbiet ewlenin tal-industriji kulturali u kreattivi ta’ Malta.  Kif ġie enfasizzat fil-Politika Kulturali Nazzjonali 2021, dan huwa avveniment nazzjonali ta’ profil għoli li jagħti eċċellenza fil-qasam tal-kultura u l arti, filwaqt li jħeġġeġ aktar professjonali u distinzjoni fi ħdan is-settur. Dan ukoll huwa msejjes fl-ewwel mill-prinċipji gwida tal-Kunsill Malti għall-Arti, bħalma hu stipulat fl-Istrateġija 2025, li hu l-promozzjoni tal-avvanz tal-istatus tal-artisti u tal-prattikanti kulturali u kreattivi.

Ir-rebbieħa ta’ kull kategorija huma:

L-aqwa xogħol għat-tfal u żgħażagħ

The Secret Garden tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u Lignin Stories

 

Artist żagħżugħ jew żagħżugħa tas-sena

Anna Calleja, bil-proġett Homebound

 

L-aqwa xogħol fil-komunità

L-Imbuljuta: A Panto in the Dark

Kitba u direzzjoni ta’ Vikesh Godhwani u Marta Vella, Produzzjoni ta’ Spazju Kreattivb’kollaborazzjoni ma’ Teatru Malta u Esplora

 

Unur għall-wirt artistiku

Karnival ta’ Malta, ta’ Festivals Malta

 

Premju għat-tisħiħ artistiku nazzjonali 

Mużika Mużika ta’ Festivals Malta

 

Premju għall-innovazzjoni

Zoom ta’ Tyrone Grima, Joseph Galea u Keith Chetcuti

 

L-aqwa kisbiet internazzjonali

The Nobodies bil-produzzjoni ta’ Chalk Line Theatre, b’kitba ta’ Amy Guyler

 

L-aqwa intrapriża kreattiva

Stephanie Borg

 

L-aqwa programm jew staġun artistiku

Spazju Kreattiv – Settembru 2020 -Awwissu 2021 Fondazzjoni Kreattività

 

Unur għall-promoturi kulturali

Mark Weingard

 

L-artist tas-sena

Brodu bl-albums Blu u Bambinella

 

Għażla tal-pubbliku

Ħax-Xjuħ ta’ Teatru Malta, direzzjoni ta’ Josette Ciappara u kitba ta’ Tony Cassar Darien

 

L-aqwa produzzjoni tas-sena

They Blew Her Up Koproduzzjoni ta’ Herman Grech u Spazju Kreattiv, Direzzjoni u kitba ta’ Herman Grech

 

Unur għall-karriera artistika

Tanya Bayona