Flok Statwa Fuq Pedestall Hemm Kaxxa

 Flok Statwa Fuq Pedestall Hemm Kaxxa

Ritratt li beda jiġri fuq il-midja soċjali, u bir-raġun, juri pedestall tal-ġebel bi gwarniċun li min jaf meta sar u b’liema kawtela, li minflok fuqu hemm statwa twaħħlet kaxxa tad-dawl.

Possibbli dan il-gost li sar għandna llum? Ma stajnhiex nevitawha?!