Żewġ Nisa Kienu Mixlija Li Difnu Tarbija Ħajja

 Żewġ Nisa Kienu Mixlija Li Difnu Tarbija Ħajja

Bħal-lum 1 t’Awwissu tal-1890, kien intemm ġuri ta’ żewġ nisa li difnu tarbija ħajja. Omm it-tarbija Marianna Bartolo kienet instabet ħatja u ntbagħtet 20 sena ħabs b’xogħol iebes.

L-oħra, Madalena Camilleri kienet liberata għax ma nstabitx ħatja. It-tarbija kienet illeġġittima.