Int taqbel li Malta tkun legalizzata?

 Int taqbel li Malta tkun legalizzata?

L-ewtanasja, li spiss tissejjaħ qtil bil-ħniena jew suwiċidju assistit, hija prattika medika u etika kumplessa kontroversjali ħafna. Tinvolvi t-tmiem intenzjonat tal-ħajja ta’ persuna li qed tbati minn marda terminali jew kundizzjoni medika inkurabbli, bil-għan li ttaffi l-uġigħ u t-tbatija tagħha.

Hemm żewġ tipi ewlenin ta’ ewtanasja: volontarja u involontarja. L-ewtanasja volontarja sseħħ meta individwu kompetenti jagħmel talba ċara u infurmata biex itemm ħajtu, filwaqt li l-ewtanasja involontarja sseħħ meta d-deċizjoni li tintemm il-ħajja ta’ persuna ssir minn xi ħaddieħor mingħajr il-kunsens espliċitu tiegħu.

L-ewtanasja tista’ wkoll tiġi kklassifikata f’żewġ metoditi ta’ proċedura: attiv u passiv. L-ewtanasja attiva tinvolvi l-amministrazzjoni ta’ doża letali ta’ medikazzjoni lill-pazjent biex tħaffef il-mewt b’mod attiv. B’kuntrast, l-ewtanasja passiva tinvolvi l-irtirar jew iż-zamma ta’ trattament mediku jew miżuri ta’ appoġġ għall-hajja, li jippermettu lill-persuna tmut b’mod naturali.

Madwar id-dinja huma biss il-pajjiżi tal-Olanda, il-Belġjum, il-Portugall, il-Lussemburgu , il-Kolombja, il-Kanada, Spanja, l-Awstralja u New Zeland li illegalizzaw din l-ewtanasja.

Fl-aħħar mill-aħħar, il-kwistjoni tal-ewtanasja tqajjem mistoqsijiet morali, etiċi u filosofiċi profondi dwar il-valur tal-ħajja, l-awtonomija individwali, u r-rwol tal-professjonisti mediċi fid-deċiżjonijiet ta’ tmiem il-ħajja. Hekk kif is-soċjetajiet jiffaċċjaw dan is-suġġett kumpless u kkargat emozzjonalment, li jinstab bilanċ bejn il-kompassjoni għal dawk li jbatu u l-protezzjoni ta’ individwi vulnerabbli jibqa’ proċess ta’ sfida u kontinwu.

U int taqbel li Malta tkun legalizzata?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com