Skopri liema huma l-aktar 5 gallettini popolari Maltin

 Skopri liema huma l-aktar 5 gallettini popolari Maltin

1.Ottijiet

Popolari ħafna mal-Maltin u l-aktar li jinżlu għasel ma’ belgħa te

2.Kwareżimal

Isimhom ġej mill-kelma Latina quaresima, li tfisser ir-Randan, li tirreferi għall-fatt li dawn il-cookies huma ġeneralment ippreparati matul il-perjodu tar-Randan

3. Il-Figolla

Magħmula ta’ kull daqt u għamla, marbutin maċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid. Min jeħodha bħala deżerta biċċa biċċa wara l-ikel, u min ma jibqax jiekol sakemm tispiċċa kollha.

4. L-Għadam tal-Mejtin

Magħmulin forma ta’ għadma mimlija bil-lewż. Nibdew narawhom lejn ix-xahar ta’ Novembru bħala ċelebrazzjoni tax-xahar tal-mejtin.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com