“Jiena għalliema imma xorta bqajt niġi nagħti daqqa t’id lil ommi”

 “Jiena għalliema imma xorta bqajt niġi nagħti daqqa t’id lil ommi”

Trabbiet fil-post li llum għandu fama kbira, li tkun f’Malta u f’Għawdex kważi ċerta li ismu ħareġ minn fomm kulħadd, il-Maxokk Bakery.

Morna s’Għawdex fejn iltqajna ma’ Bernadette Gatt, fil-Maxokk Bakery, il-post tan-nanniet tagħha. Tgħidilna li t-tradizzjoni tal-Maxokk Bakery bdiet ħafna qabel.

“Minn żmien il-bużnanna tiegħi u t-tradizzjoni baqgħet tintiret. Kemm jista’ jkun nipprovaw inżommu t-tradizzjoni oriġinali u ħajja. L-għaġina għadna naħdmuha bl-idejn. Fiha t-tbatija imma nħossu d-differenza bejn oġġett li jsir bil-mekkanarju u oġġett li jsir bl-idejn. Il-moderniżmu ma ħallejniehx joqtol dik ix-xi ħaġa li bdew il-bużnanniet tiegħi.”

Bernadette hi għalliema wkoll.

“Inħobb nistudja wkoll. Illum il-ġurnata jiena għalliema imma xorta bqajt niġi nagħti daqqa t’id lil ommi. Għandi żewġt itfal u nġibhom miegħi għax nixtieq li t-tradizzjoni tibqa’.”


Ara l-intervista sħiħa:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com