Il-problemi li sirna nsibu fis-servizzi tal-‘customer care’ provduti dawn iż-żminijiet

 Il-problemi li sirna nsibu fis-servizzi tal-‘customer care’ provduti dawn iż-żminijiet

Kemm il-darba kellek bżonn xi għajnuna minħabba problema fuq xi servizz li tingħata, u qbadt kemm ċempilt numru u għenuk minnufih? Jew ikella trid titkellem mal-bankier tiegħek, mort fuq id-direttorju jew aktar riċenti fuq il-paġna, sibt in-numru u ċempilt? Inqdejt?

Pero kemm il-darba fl-aħħar snin speċjalment min wara l-covid pruvajt iċċempel lil xi ‘customer care’ u prova jaqdik barrani li ma jafx ikellmek bil-malti? Inkella iċċempel u taqbad mal-‘machine’ li tgħaddik min linja għall-oħra għal diversi minuti? Ħafna drabi meta taqbdek l-‘answering machine’, titfalek diska u iddum xi 30 minuta tistenna forsi jaqdik xi ħadd. Illum hija n-norma, anzi issa għandna moda ġdida. Tmur tfittex in-numru u ma ssibu mkien, trid titkellem ma’ rappreżentant tal-‘customer care’ biċ-‘chat’ biss u qabel ikellmek uman, tibda titkellem ma’ ‘Robot’ li jtik risposti li inti ma jkollokx bżonn.

Il-konsumaturi u kif ukoll il-klijenti sirna numru biss. Ir-rapporti umani qed jitilqu u s-servizzi ta’ ‘customer care’ qed jiħżienu. Kulħadd irrid jiffranka mir-riżorsi umani u ħadd ma jimpurtah mil-konsumaturi jew mil-klijenti.