Taħsbu li għanda tinbidel is-sistema edukattiva ta’ Malta?

 Taħsbu li għanda tinbidel is-sistema edukattiva ta’ Malta?

Bla dubju, l-edukazzjoni f’Malta huwa dibattitu kontinwu. Ċertament hemm ftit ħiliet essenzjali tal-ħajja li l-iskejjel ma jgħallmukx, li kienu jkunu ta’ għajnuna biex titgħallem kemm min eta’ zgħira u kif ukoll bħala żagħżugħ.

Dawn huma wħud mill-affarijiet li lkoll stajna nibbenefikaw mit-tagħlim dwarhom fl-iskola.

 • Finanzi personali:
  Li titlaq mill-iskola u f’daqqa waħda trid tkun responsabbli mill-kontijiet u flusek, hija stressanti. Iż-żagħżagħ għandhom jkollhom iċ-ċans jitgħallmu dwar il-karti tal-kreditu (u l-perikli tagħhom), pariri dwar it-tfaddil u rati tal-imgħaxx, modi intelliġenti kif tinvesti flusek, taxxi u kif timmaniġġja biex ma’ jkollokx dejn.
 • Valuri tar-relazzjoni: It-tagħlim dwar kif wieħed jaraf imġieba manipulattiva u abbużiva, l-importanza tal-kunsens sesswali u l-fehim tas-sesswalità b’mod ġenerali. Li ż-żgħażagħ jingħataw l-ispazju biex jitkellmu b’mod onest u miftuħ dwar l-esperjenzi u s-sentimenti differenti tagħhom jgħin biex jinħoloq ambjent aktar sigur għalina lkoll. Il-ħiliet tal-komunikazzjoni għandhom ikunu ewlenin hawnhekk.
 • Kif timmaniġġja l-istress: Il-mindfulness tista’ tiżviluppa ħiliet għall-konċentrazzjoni u l-kontroll tal-impulsi. Jista’ jgħin lin-nies ta’ kull età, biex jimmaniġġjaw aħjar il-ħsibijiet inkwetanti tagħhom u jiskopru kif verament jaħdem il-moħħ u l-kunflitti li jinqalaw.
 • Saħħa mentali: L-iskejjel qed jagħmlu enfasi kbira fuq is-saħħa fiżika, u dan huwa aqwa, iżda s-saħħa mentali hija daqstant importanti. Speċjalment għaż-żgħażagħ! Ħiliet ta’ ġestjoni tal-istress, sintomi ta’ depressjoni u vizzji, u sempliċement tagħlim kif ikollna konversazzjonijiet sinċieri u miftuħa dwar kif inhu l-istat mentali tagħna jistgħu jkunu biss ħaġa tajba. Iż-żgħażagħ huma f’riskju akbar ta ‘suwiċidju, għalhekk li tħeġġeġ żagħżagħ minn età żgħira biex jitkellmu dwar is-sentimenti u t-tħassib tagħhom ikun pass kbir.
 • Soċjoloġija u antropoloġija
  X’jagħmel eżattament bnedmin, u kif u għaliex huma kollha daqshekk differenti? It-tagħlim dwar kulturi differenti, teoriji tar-razza u tas-sessi, klassijiet soċjali u kif il-politika u s-soċjetà jitħalltu huwa tassew interessanti għaż-żgħażagħ biex jistudjaw u josservaw.
 • Nutrizzjoni
  Parti minn dan huwa kopert fl-ekonomija tad-dar, iżda klassi separata li tiffoka purament fuq in-nutrizzjoni tkun tant ta ‘benefiċċju. L-istudenti jitgħallmu l-bażi ta’ ikel tajjeb għas-saħħa, kif issajjar fuq baġit, għarfien u fehim tad-disturbi fl-ikel u għarfien u ħiliet ġenerali dwar l-ikel.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com