Jum l-erwieħ kollha … Il-Purgatorju jeżisti?

 Jum l-erwieħ kollha … Il-Purgatorju jeżisti?

Ilbieraħ l-ewwel ta’ Novembru kien Jum il-Qaddisin kollha. Illum huwa Jum l-Erwieħ kollha.

Dan huwa l-jum għal dawk li mhumhiex meqjusin mhux qaddis, anzi, altru minn hekk, għal dawk li huma mgħammda fi Kristu u li jintqal li qegħdin fil-purgatorju u mietu bi dnubiet imtqalla f’ruħhom.

Forsi dan kollu jitqies null, jew inkella li mhux sew ngħidu hekk. Bla dubju dan huwa dak stabbilit u mbagħad kulħadd ikollu r-riservi tiegħu x’jaħseb u kif jiġġudika; jekk għandna nagħmlu hekk ?! Għax naf li m’għandna qatt niġġudikaw.

Il-Knisja Kattolika tgħallem li bit-talb, dawn l-erwieħ ikollhom dnubiethom maħfura u ruħhom imnaddfa.

Imbagħad spiss tqum il-mistoqsija; imma l-purgatorju jeżisti? Għall-Knisja Kattolika dan huwa passaġġ għall-purifikazzjoni tar-ruħ.

Intom x’taħsbu dwar dan?!