L-Ewtanasja

 L-Ewtanasja

L-ewtanasja hija prattika kontroversjali ħafna u etikament kumplessa li tinvolvi t-tmiem intenzjonat tal-ħajja ta’ persuna biex ittaffi t-tbatija tagħha, tipikament minħabba mard terminali jew ugigħ insapportabbli. Tista tiġi f’ 2 kategoriji forom ewlenin: ewtanasja volontarja, fejn individwu jitlob il-mewt tiegħu stess, u ewtanasja mhux volontarja, fejn id-deċiżjoni tittieħed f’isem pazjent f’koma.

Dawk li jsostnu l-ewtanasja jargumentaw li tirrispetta l-awtonomija u d-dritt ta’ individwu li jmut b’dinjita, u jeħlishom minn agunija fit-tul. Huma jemmnu li tista’ tkun għażla umana f’ sitwazzjonijiet fejn it-trattamenti mediċi l-oħra kollha fallew. Dawk kontra din il-prattika, min-naħa l-oħra, iqajmu tħassib dwar potenzjal għall-abbuż u l-implikazzjonijiet morali tat-tmiem deliberat ta’ ħajja umana. Il-perspettivi etiċi, legali u kulturali dwar l-ewtanasja jvarjaw ħafna madwar id-dinja.

Il-pajjiżi u l-istati żviluppaw firxa ta’ liġijiet u regolamenti biex jindirizzaw l-ewtanasja, minn projbizzjoni sħiħa għal prattiki regolati bir-reqqa. Id-dibattitu li għaddej dwar l-ewtanasja jkompli jisfida lis-soċjetajiet, lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, u lil dawk li jfasslu l-politika.

U int x’ taħseb? Taqbel mal-Ewtanasja?