Malta Summit

 Malta Summit

Is-Summit ta’ Malta li sar fit-2 u 3 ta’ Diċembru fl-1989, immarka mument sinifikanti fl-istorja, li ġabar flimkien żewġ poteri globali ewlenin, l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika, rappreżentati mill-President George H.W. Bush u l-mexxej Sovjetiku Mikhail Gorbachev rispettivament. Dan is-summit sar f’ mument kruċjali għad-dinja, gimgħat biss wara l-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin, li jissimbolizza t-tmiem tal-era tal-Gwerra Bierda.

F’ atmosfera ta’ ottimiżmu kawt, il-mexxejja kienu nvoluti f’diskussjonijiet li ffukaw fuq it-tnaqqis tat-tensjoni u t-trawwim ta’ relazzjonijiet diplomatiċi bejn in-nazzjonijiet tagħhom. Is-summit serva ta’ pjattaforma għaż-żewġ mexxejja biex jesprimu l-impenn tagħhom għall-era ġdida ta’ kooperazzjoni, li waqqaf l-istadju għax-xoljiment eventwali tal-Unjoni Sovjetika u t-trasformazzjoni ġeopolitika tal-Ewropa.

Is-sinifikat tal-Malta Summit jinsab fl-impatt simboliku tiegħu, hekk kif immarka l-ewwel laqgħa wiċċ imbwiċċ bejn il-mexxejja tal-Istati Uniti u l-USSR wara snin ta’ ostilità politika u ideoloġika. Filwaqt li ma rriżultax fi ftehim jew trattati konkreti, is-summit stabbilixxa l-bażi għan-negozjati futuri u stabbilixxa ton ta’ rikonċiljazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar ikkontribwixxa għat-tmiem tal-Gwerra Bierda. Id-diskussjonijiet li saru f’ Malta pprovdew xejra ta’ tama għal futur aktar paċifiku u kollaborattiv bejn iż-żewġ poteri globali.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com