X’ inhi ‘thyroid’ u l-funzjoni primarja tagħha?

 X’ inhi ‘thyroid’ u l-funzjoni primarja tagħha?

X’ inhi ‘thyroid’ u l-funzjoni primarja tagħha?:

It-‘thyroid’ hija glandola forma ta’ farfett li tinsab fuq quddiem tal-għonq. Hija parti importanti tas-sistema endokrinali, li hija responsabbli biex tirregola diversi proċessi fil-ġisem permezz tas-sekrezzjoni tal-ormoni.

Il-funzjoni primarja tal-glandola tat-‘thyroid’ hija li tipproduċi u tirrilaxxa l-ormoni, primarjament ‘thyroxine’ (T4) u ‘trijodothyronine’ (T3). Dawn l-ormoni għandhom rwol kruċjali fir-regolazzjoni tal-metaboliżmu tal-ġisem, li huwa l-proċess li bih il-ġisem jikkonverti l-ikel f’enerġija. Problemi bil-glandola tat-tirojde jistgħu jwasslu għal diversi kundizzjonijiet, bħal ipotirojdiżmu (tirojde mhux attiva) u ipertirojdiżmu (tirojde attiva żżejjed). Dawn il-kundizzjonijiet jista ‘jkollhom firxa wiesgħa ta’ sintomi u jistgħu jeħtieġu trattament mediku biex jgħinu l-funzjoni xierqa tat-‘thyroid’. Disturbi, huma relattivament komuni, u ħafna drabi jistgħu jiġu ġestiti b’mod effettiv b’medikazzjoni u trattamenti oħra.

Hawn isfel nsibu xi wħud mill-funzjonijiet ewlenin tat-‘thyroid’:

Regolament tal-Metaboliżmu: L-ormoni tat-‘thyroid’ jikkontrollaw ir-rata li biha ċ-ċelloli tal-ġisem tiegħek jużaw l-enerġija mill-ikel li tikkonsma. Huma jinfluwenzaw kemm iseħħu malajr jew bil-mod il-proċessi metaboliċi tal-ġisem tiegħek. Meta l-livelli tal-ormoni tat-‘thyroid’ huma għoljin wisq, il-metaboliżmu tiegħek jista’ jkun attiv iżżejjed, li jwassal għal sintomi bħal telf ta’ piż, żieda fir-rata tal-qalb, u nervożiżmu. Bil-maqlub, meta l-livelli tal-ormon tat-‘thyroid’ huma baxxi wisq, il-metaboliżmu tiegħek jista’ jonqos, li jwassal għal sintomi bħal għeja, żieda fil-piż u intolleranza għall-kesħa.

Tkabbir u Żvilupp: L-ormoni tat-‘thyroid’ huma kritiċi għat-tkabbir u l-iżvilupp normali, speċjalment fit-tfal u l-adolexxenti. Huma essenzjali għall-iżvilupp tal-moħħ u t-tkabbir tas-sistema skeletriċi.

Funzjoni tal-Qalb: L-ormoni għandhom impatt fuq il-qalb u s-sistema kardjovaskulari. Jistgħu jinfluwenzaw ir-rata tal-qalb, l-impatt tal-qalb, u l-pressjoni tad-demm.

Regolament ta’ temperatura tal-ġisem: L-ormoni tal-ġisem jgħinu biex jirregolaw it-temperatura tal-ġisem innifsu billi jinfluwenzaw ir-rata metabolika. Meta l-funzjoni tat-‘thyroid’ tkun indebolita, tista’ twassal għal kwistjonijiet ta’ regolazzjoni tat-temperatura.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com