Tmut Omm L-Attur Hector Bruno…

 Tmut Omm L-Attur Hector Bruno…
Ftit tal-minuti ilu, l-attur kif ukoll l-ewwel Sindku tal-Belt Valletta Hector Bruno ħabbar li ommu ħallietna.
Dlonk bdew jinkitbu tislimiet lil din il-mara “twajba u mill-aħjar b’karattru tabilħaqq gustuż” kif kiteb Mark Spiteri Lucas.
F’isem it-tim ta’ Stradarjali.com nagħtu l-kondoljanzi lill-familja kollha.
Strieħ fis-sliem!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com