Il-Kunsill Tal-Fgura B’Pariri Legali Dwar It-Twaqqigħ Tal-Eqdem Binja Fil-Lokalitá

 Il-Kunsill Tal-Fgura B’Pariri Legali Dwar It-Twaqqigħ Tal-Eqdem Binja Fil-Lokalitá
Il-Kunsill Lokali tal-Fgura ħabbar li se jkun qed jieħu pariri legali biex jopponi t-twaqqigħ ta’ razzett antik, li qed jitqies bħala l-eqdem binja f’din il-lokalità.

Dan wara li jumejn ilu t-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar ikkonferma permess maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar biex din il-binja titwaqqa’.

Fost bosta li ħarġu jgħidu li jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Kunsill Lokali, hemm Dr. Chris Fearne li fi tweet qal li jaqbel 100% mad-deċiżjoni li ħa l-Kunsill Lokali u li hu joffri l-appoġġ tiegħu.

Din il-binja kienet proprjetà tal-familja Ficura, li minnha huwa maħsub li l-Fgura ħa ismu, u tmur lura għal żmienijiet medjevali.

Is-Sindku Pierre Dalli qal kif il-Kunsill Lokali ilu madwar 25 sena jipproteġġi dan ir-rażżett milli jitwaqqa’ u jisfa vittma tal-iżvilupp hekk kif dan ġie skedat b’protezzjoni ta’ Grad 3 lura fl-1995. Qal kif sfortunatament dan l-iskedar kien tneħħa proprju sena ilu u kif mhux l-ewwel darba li sar  tentattiv biex din il-binja titwaqqa’.

Qal kif il-Kunsill Lokali qed jagħmel dan fl-interess tal-lokalitá, tar-residenti u kif ukoll tal-ġenerazzjonijiet futuri.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com