Ċans Li L-Maltin Jieħdu L-Vaċċin Tal-Covid-19 Qabel Tmiem L-2020!

 Ċans Li L-Maltin Jieħdu L-Vaċċin Tal-Covid-19 Qabel Tmiem L-2020!

L-Aġenzija Medika Ewropea ħabbret li l-laqgħa li kellha ssir fid-29 ta’ Diċembru, issa mxiet għall-21 tax-xahar. Dik tad-29, xorta waħda se ssir.

Dan wara li l-Kumitat tal-Mediċini Umani (EMA’s human medicines committee (CHMP) rċieva aktar informazzjoni dwar il-ħidma utli fuq il-vaċċin minn BioNTech u Pfizer BNT162b2, li tħaffef il-proċess. Ġaladarba l-assessjar fir-rigward tal-kwalità, sigurtà u kemm it-tali vaċċin ikun ikkunsidrat effettiv, hemm isir assessjar tal-benefiċċji tiegħu.

B’hekk, imbagħad ikun imiss il-Kummissjoni Ewropea biex tagħti awtorizzazzjoni validu fil-membri stati tal-Unjoni Ewropea fi ftit jiem biss.

Din hija tassew aħbar tajba!