Raġel Akkużat Li Talab Pjaċiri Sesswali Lil Tliet Kollegi Fi Skola

 Raġel Akkużat Li Talab Pjaċiri Sesswali Lil Tliet Kollegi Fi Skola

Joseph Borg ta’ 61 sena  minn Wied il-Għajn inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li ta fastidju sesswali lil tliet nisa li jaħdmu bħala uffiċjali tas-sigurtà fi skola fejn jaħdem huwa.

Fil-Qorti ntqal li l-imputat li jaħdem bħala receptionist kien jitlob pjaċiri u favuri sesswali lil tliet nisa. Intqal ukoll li f’ġurnata minnhom, l-imputat allegatament tħakkek ma’ waħda mill-vittmi.

Huwa wieġeb mhux ħati ta’ dawn l-akkużi u d-difiża talbet biex jingħata l-ħelsien mill-arrest. Madanakollu, il-Prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba biża serja li l-imputat javviċina xi xhieda.

Il-Qorti, preseduta mill-Maġistrat Ian Farrugia ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest.

Matthew Pullicino

Insegwi b'mod attiv dak kollu li jkun qed jiġri, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Naffaxina ruħi bl-istorja, arti kultura li għandna f'pajjiżna u dak kollu li huwa Malti. Naħdem ħafna qrib għaqdiet volontarji fil-qasam kulturali u l-esperjenza tiegħi f'dan ix-xogħol nieħu pjaċir naqsamha ma' ħaddieħor