Ir-Re Karlu III Jaqfel Il-Ġlekk Ħażin

 Ir-Re Karlu III Jaqfel Il-Ġlekk Ħażin

F’ritratt li deher fuq il-midja soċjali u li ġera mhux ftit, juri lir-Re Karlu III bil-ġlekk maqful ħażin. Bla dubju dan ikun sar bi żvista u min jaf kemm -il darba ġrat lil bosta.

Madanakollu, kritiċi tal-Kuruna Ngliża jsaqsu jekkx dan ir-re hux se jkun smart daqs ir-Reġina Eliżabetta t-Tieni li dejjem kienet tilbes b’mod mill-aqwa u b’kollox eżatt anke fl-età kbira li kellha sa ma mietet.