Lydia Abela Tiċċelebra Għeluq Sninha

 Lydia Abela Tiċċelebra Għeluq Sninha

Twieldet f’Bormla fl-1978, bint Anthony u Emanuela Zerafa. Lydia hija waħda minn 5 aħwa, miżżewġa lil Robert Abela, Prim Ministru ta’ Malta u flimkien għandhom lil Giorgia Mae.

Huma bosta li llum fuq is-siti soċjali qed jawguraw lil Lydia f’jum għeluq sninha, fosthom, ir-raġel tagħha, il-Prim Ministru li fi kliem sempliċi rringrazzjaha ta’ kull ma’ tagħmel miegħu u ma’ binthom.