L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jwissi lil-LESA dwar aktar minn €18-il miljun f’multi mhux miġbura

 L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jwissi lil-LESA dwar aktar minn €18-il miljun f’multi mhux miġbura

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika sejjaħ lil-LESA, fuq arretrat sinifikanti fir-rapporti finanzjarji tagħha.

L-NAO wissa lil-LESA biex issolvi l-kwistjonijiet finanzjarji tagħha minħabba l-akkumulazzjoni ta’ multi u penali mhux miġbura li jammontaw għal €18.1 miljun.

Il-Ministru għall-Intern, Byron Camilleri, jissorvelja l-LESA, li qabel kienet imwissija fl-2019 dwar il-ħtieġa ta’ tħejjija f’waqtha tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Madankollu, l-aħħar verifika li saret din is-sena ma tindika l-ebda progress.

Il-Kap Eżekuttiv Svetlick Flores irrikonoxxa dan in-nuqqas ta’ titjib, skont ir-rapport tal-awditur ġenerali.

Tħabbru pjanijiet biex jinħatar kontrollur finanzjarju full-time, iżda l-pożizzjoni tibqa’ vakanti. L-awditur ġenerali enfasizza li l-LESA għandha ssolvi l-kwistjonijiet finanzjarji tagħha hekk kif kontrollur finanzjarju jiġi abbord.

L-awditu żvela €18.1 miljun f’multi u penali mhux miġbura. Ir-rapport ħeġġeġ għal strateġija soda dwar il-ġbir ta’ dawn id-djun pendenti.

L-approċċ tal-LESA għall-ġbir tad-dejn instab li kien “pjuttost klementi”, u f’diversi każijiet, l-avviżi ta’ ħlas finali lanqas biss intbagħtu fl-indirizzi t-tajba, u b’hekk huwa li  d-debitur qatt ma rċieva t-twissija finali. Dan jista’ jwassal biex id-djun jibqgħu ma nġabrux.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com