Kont taf kemm-il darba n-nies ibiddlu l-karriera tagħhom f’ħajjithom?

 Kont taf kemm-il darba n-nies ibiddlu l-karriera tagħhom f’ħajjithom?

Ilkoll nafu kemm jista’ jkun diffiċli meta niffukaw l-istudji tagħna fuq suġġett partikolari speċjalment meta minn eta’ żgħira konna nafu x’ridna nagħmlu u nkunu meta nikbru. Kemm-il darba bħala umani ħsibna li nagħmlu tibdil fil-karriera?

Il-persuna medja skont ir-riċerki sabu li l-karrieri jinbidlu ma bejn tlieta u sebgħa darbiet matul il-ħajja tax-xogħol ta kull individwu. Minn dawn, tletin fil-mija tal-forza tax-xogħol issa saret tbiddel l-impjiegi kull sena minħabba li l-varjetà tal-għażliet tax-xogħol dejjem baqa’ jikber. Sabu li sa l-eta’ ta tnejn u erbgħin sena kull persuna diġà kellha madwar għaxar impjiegi. Hemm diversi raġunijiet għaliex dan fil-fatt jiġri, bħal nejdu aħna jkollok il-frustrazzjoni jew mhux kuntenti bl għaġir fuq il post tax- xogħol, għeluq tan-negozju, tibdil ta’ valuri personali jew spiritwali, mdejqin bil-kultura jew saħansitra l-fatt li n-nies iridu aktar flus fil-but tagħhom.

Liema mil-punti li semmejna’ hija l-aktar mil-probabbilta għalik li tibdel il-karriera?

Sors: https://careers-advice-online.com/career-change-statistics

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com