Il-ġurnata tal-mejtin (Día de Muertos)

 Il-ġurnata tal-mejtin (Día de Muertos)

Il-Jum tal-Mejtin jew hekk kif jafuha ġewwa l-Mexico bħala ‘Día de los Muertos’ hija festa tradizzjonalment ċċelebrata fl-1 u t-2 ta’ Novembru, għalkemm ġranet oħra, bħall-31 ta’ Ottubru jew is-6 ta’ Novembru, jistgħu jkunu inklużi skont il-lokalità. Din il-festa hija l-iktar osservat ħafna fil-Messiku, fejn żviluppat fil-biċċa l-kbira, u huwa osservat ukoll f’postijiet oħra, speċjalment minn nies ta’ wirt Messikan.

Għalkemm relatata mat-tifkiriet Kristjani għandha ton ferm inqas solenni u hija mpinġija bħala festa ta’ ċelebrazzjoni ferrieħa aktar milli tad-dwejjaq. It-tradizzjonijiet konnessi mal-festa jinkludu l-unur tal-mejjet bl-użu ta’ ‘calaveras’ u fjuri tal-marigold, jibnu artali tad-dar imsejħa ‘ofrendas’ bl-ikel u x-xorb favorit tal-mejtin, u jżuru oqbra b’dawn l-oġġetti bħala rigali għall-mejjet. Iċ-ċelebrazzjoni mhix iffukata biss fuq il-mejtin, peress li huwa komuni ukoll li jingħataw rigali lill-ħbieb bħal kranji taz-zokkor tal-ħelu u li jinkitbu kitba ta’ poeżiji b’rima imsejħa ‘calaveras literariasu’ ddedikati lil ħbieb u konoxxenti ħajjin.

Film li rbatna qalbna miegħu fejn jiddiskrivi din il-festa sewwa speċjalment f’ għajnejn it-tfal zagħar huwa dak ta’ Disney: Coco.