Carlo Micallef Jinħatar Kap Eżekuttiv Tal-Awtorità Maltija Għat-Turiżmu

 Carlo Micallef Jinħatar Kap Eżekuttiv Tal-Awtorità Maltija Għat-Turiżmu

Carlo Micallef inħatar bħala Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.

Is-Sur Micallef huwa gradwat mill-Università ta’ Malta b’Baċċelerat fil-Kummerċ, Management bi speċjalizzazzjoni fil-Marketing.

Matul dawn l-aħħar 25 sena huwa serva f’diversi rwoli importanti fi ħdan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Istitut għall-Istudji Turistiċi.

Matul dan il-perjodu huwa serva bħala Direttur tal-istess Awtorità fl-uffiċju ta’ Amsterdam fejn kien responsabbli għall-promozzjoni tal-Gżejjer Maltin fl-Olanda, il-Belġju u l-pajjiżi Nordiċi. Wara din l-esperjenza barra minn xtutna, irritorna Malta u kien inkarigat mit-tkabbir fil-promozzjoni ta’ pajjiżna f’diversi swieq ġodda u l-iżvilupp ta’ niċeċ ġodda ta’ turiżmu.

Fl-2014, Carlo Micallef inħatar bħala Chief Marketing Officer u fl-2017 inħatar bħala Deputat Kap Eżekuttiv tal-istess awtorità.

Filwaqt li fl-2013, huwa beda jservi fuq il-Bord tal-Gvernaturi tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi sakemm fl-2017 inħatar Chairman tal-istess istituzzjoni edukattiva.

Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq kif l-għażla ta’ Carlo Micallef hija pass naturali biex l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tkun mutur proattiv li permezz tiegħu s-settur turistiku Malti jkun wieħed ibbażat fuq il-prinċipji tal-kwalità u s-sostenibbiltà.

Il-Ministru rringrazzja lil Johann Buttigieg li serva f’dan l-irwol għax-xogħol tiegħu matul is-snin.

Matthew Pullicino

Insegwi b'mod attiv dak kollu li jkun qed jiġri, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Naffaxina ruħi bl-istorja, arti u kultura li għandna f'pajjiżna u dak kollu li huwa Malti. Naħdem ħafna qrib għaqdiet volontarji fil-qasam kulturali u l-esperjenza tiegħi f'dan ix-xogħol nieħu pjaċir naqsamha ma' ħaddieħor.