Solidarjetà Mas-Sindku Ta’ Tas-Sliema – Safa Attakkat Minn Persuni Waqt Il-Qadi Ta’ Dmirijietu

 Solidarjetà Mas-Sindku Ta’ Tas-Sliema – Safa Attakkat Minn Persuni Waqt Il-Qadi Ta’ Dmirijietu
“Solidarejtà mas-Sindku ta’ Tas-Sliema, is-sur John Pillow Sliema Mayor, ġie attakkat minn persuni tard filgħaxija, wara li ġibed l-attenzjoni li ma jistgħux jaqdu l-bżonnijiet naturali tagħhom fuq il-blat fil-pubbliku”, kiteb il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava.
Jidher li Pillow kien qed jaqdi dmiru iżda l-persuni rreaġixxew mod ieħor.
“Is-Sindki u Kunsilliera qed jagħtu minn ħinhom u l-familja sabiex itejbu l-lokalitajiet tagħna u ta’ dan għandu jingħata lilhom kull rispett. Min ma jafx jaġixxi ta’ nies fil-pubbliku, postu mhux fit-triq”, temm jgħid Fava.

Intant, il-Partit Nazzjonalista kkundanna l-attakk vjolenti fuq is-Sindku ta’ Tas-Sliema John Pillow permezz ta’ stqarrija fejn ħeġġeġ u qal li jistenna li tittieħed azzjonijiet meħtieġa bl-iskop li ssir ġustizzja mal-vittma ta’ dan l-attakk.

“Il-Partit Nazzjonalista jesprimi wkoll solidarjetá mas-Sindku u jisħaq għal aktar rispett lejn il-karigi tal-Awtoritajiet lokali u Reġjonali. Il-Partit Nazzjonalista filwaqt li jirrikonoxxi l-ħidma imprezzabbli ta’ dawn il-persuni eletti demokratikament mill-poplu, jappella lill-Gvern sabiex jati sinjal ċar ta appoġġ u fiduċja f’dan il-livell ta demokrazija f’pajjizna billi mhux biss jara li jsiru l-investigazzjonijiet kollha necessarji u tittieħed azzjoni iżda wkoll li joffri protezzjoni xierqa lil dawn il-persuni eletti.”